• Nederlands
 • English
 • Français
 • Deutsch

Zeevracht

Vervoer over zee, of het nu import of export is, kan ingewikkeld zijn. Daarom is het in uw voordeel dat er iemand is die u alle zorgen hieromtrent uit handen neemt. Wij bieden u dan ook graag onze diensten aan voor het organiseren van uw zeevervoer.

lees meer

Luchtvracht

Indien uw goederen op een snelle en efficiënte manier op hun bestemming moeten geraken, kan dit het beste via luchtvracht.
Wij kunnen u een door-to-door oplossing aanbieden of gewoon van luchthaven tot luchthaven. Wereldwijd en in beide richtingen (import en export).

lees meer

Transport Zwitserland

Als erkend expediteur biedt Couwels & Co transporten aan over de ganse wereld maar wij hebben ons gespecialiseerd in het wegtransport naar Zwitserland.

lees meer

Privacybeleid

1. Algemene informatie

In het kader van de nieuwe Europese wetgeving, General data protection regulation (GDPR), brengen wij u op de hoogte van ons beleid omtrent de verwerking van uw persoonsgegevens.

Uw persoonsgegevens kunnen verwerkt worden door Couwels & Co. Uw persoonsgegevens zullen door ons steeds met de grootste zorg behandeld worden. Verder in deze Privacy Notification vindt u de nodige informatie omtrent de verwerking van uw persoonsgegevens.

Indien u vragen of opmerking heeft omtrent de verwerking van uw persoonsgegevens, kan u hiervoor terecht bij onze verantwoordelijke voor de verwerkingen:

Naam:                     Mesdagh

Voornaam:          Geert

Adres:                    Wiezelo 47 – BE-2990 Wuustwezel

E-mail:                    gmesdagh@couwels.be

Tel:                           +32 3 541 42 37

U kan ook steeds de gegevensbeschermingsautoriteit contacteren via commission@privacycommission.be

2. Verwerking van persoonsgegevens

Het is mogelijk dat wij bepaalde van uw persoonsgegevens verwerken.

 • Dat gebeurt steeds in het kader van uw relatie met Couwels & Co;
 • Wij beperken ons tot de strikt noodzakelijke gegevens om een goede dienstverlening te bieden;
 • Het is mogelijk dat wij uw gegevens delen met derden. Dat gebeurt steeds in de context van onze dienstverlening;
 • Couwels & Co en eventuele derden zullen vertrouwelijk en met de grootste zorg met uw persoonsgegevens omgaan.

2.1 Welke persoonsgegevens worden verwerkt:

In het kader van de relatie tussen u en Couwels & Co kunnen de volgende persoonsgegevens worden verwerkt:

 • Persoonlijke identificatiegegevens:
  • Vb. Naam, Voornaam, Adres, telefoonnummer
 • Financiële identificatiegegevens:
  • Vb. Rekeningnummers
 • Elektronische identificatiegegevens:
  • Vb. E-mail adres
 • Beroepsmatige identificatiegegevens:
  • Vb. Beroepsactiviteit, huidige betrekking, functie,

Als u een medewerker bent van een organisatie of onderneming die een contractuele relatie heeft met Couwels & Co (vb. leverancier, klant, opdrachtgever, … ), verwerken wij uw zakelijke gegevens (vb. zakelijk e-mailadres, zakelijk telefoonnummer, … ) en persoonsgegevens (vb. Naam, voornaam, …) in het kader van de uitvoering van deze contractuele relatie.

2.2 Doel van de verwerking

In het kader van de relatie tussen u en Couwels & Co, kunnen persoonsgegevens worden verwerkt voor de volgende doeleinden:

 • Klantenadministratie/klantenbeheer
 • Leveranciersadministratie/leveranciersbeheer
 • Boekhoudkundige verwerkingen
 • Beheer van geschillen
 • Uitvoering van overeenkomsten

Als u een medewerker bent van een organisatie of onderneming die een contractuele relatie heeft met Couwels & Co (vb. leverancier, klant, opdrachtgever, … ), gebruiken wij mogelijk uw gegevens in het kader van de uitvoering van deze contractuele relatie.

2.3 Duur van de verwerking

Couwels & Co bewaart uw gegevens enkel gedurende de periode noodzakelijk voor het behalen en vervullen van de doeleinden onder 2.2, tenzij er een langere bewaartermijn vereist of gerechtvaardigd is door de wet of een andere wettelijke verplichting.

3. Doorgifte van uw gegevens aan derden

In bepaalde gevallen kunnen uw persoonsgegevens aan derden worden doorgegeven. Meer bepaald:

 • Aan ondernemingen waarmee samengewerkt wordt in het kader van activiteiten gelinkt aan de werkzaamheden van Couwels & Co (vb. onderaannemers, dienstverleners, enz.);
 • Aan bevoegde overheden of bij wet bepaalde instanties in het kader van wettelijke en reglementaire verplichtingen.

4. Rechten van de betrokkene

In het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming, worden er een aantal rechten aan u toegekend omtrent de verwerking van uw persoonsgegevens. Deze zijn:

 • Recht op inzage en kopie van de gegevens
 • Recht op het corrigeren van die gegevens
 • Recht op het laten verwijderen van de gegevens (right to be forgotten)
 • Recht op beperking van de verwerking
 • Recht op overdraagbaarheid van gegevens

Wanneer u vragen heeft over deze rechten of ze wenst uit te oefenen, kan u contact opnemen met onze verantwoordelijke voor de verwerking (gmesdagh@couwels.be) of met de Gegevensbeschermingsautoriteit (commission@privacycommission.be).

5. Contactgegevens verantwoordelijke voor verwerking

Voor al uw vragen omtrent de verwerking van uw persoonsgegevens, het uitoefenen van uw rechten als betrokken of informatie omtrent ons privacy beleid, kan u terecht bij onze verantwoordelijke voor de verwerking. Hieronder vindt u zijn contactgegevens terug:

Verantwoordelijke voor gegevensverwerking

Naam:

Geert Mesdagh

Functie:

Bestuurder

Adres:

Wiezelo 47 – 2990 Wuustwezel

E-mail:

gmesdagh@couwels.be

Tel:

+32 3 541 42 37

Fax:

+32 3 541 43 42

 

6. Klachten

Indien u ontevreden zou zijn met onze manier van omgaan met uw persoonsgegevens, kan u hiervoor contact opnemen met onze verantwoordelijke voor gegevensverwerking (gmesdagh@couwels.be) of met de Gegevensbeschermingsautoriteit (commission@privacycommission.be).

7. Cookies

Cookies zijn tekstbestanden die op uw computer worden geplaatst om standaard internet logging informatie en gedragsinformatie te verzamelen. Deze informatie wordt gebruikt om het bezoekersgedrag van de website bij te houden en om statistische rapporten over de website samen te stellen. Via deze website kan u gemakkelijk rechtsonderaan de instellingen van de cookies van deze website controleren. 

Hoe kan je de cookies uitschakelen?

Je kan de cookies ook uitschakelen, verwijderen of de instellingen voor cookies aanpassen, al zal onze website in dat geval niet optimaal meer kunnen werken. Wil je de instellingen voor cookies toch aanpassen? Dan kan je hier de instructies voor verschillende browsers terugvinden:

8. Slotbepaling

Wij hopen u voldoende te hebben geïnformeerd omtrent de manier waarop wij omgaan met uw persoonsgegevens.

Indien u nog vragen heeft omtrent ons privacy beleid, het uitoefenen van uw rechten of andere persoonsgegevens gerelateerde zaken, aarzel niet om ons te contacteren.

Couwels & Co N.V.

Wiezelo 47

BE-2990 Wuustwezel

+32 3 545 05 10

info@couwels.be

BE 0808.646.042

Contacteer ons

Wat uw vracht ook is, wij hebben er vast een oplossing voor. Contacteer ons nu voor een vrijblijvende offerte!

© Copyright 2023 Couwels.be - Website by RSJ Media
Cookies en privacy